Rider techniczny:

Pobierz

Logo (PNG):

Wersja nr 1
Logo z t³em (600dpi)

Wersja nr 2
Logo z t³em (600dpi)
Logo bez t³a (600dpi)

Logo (TIF - ok. 100MB):

Logo z t³em (600dpi)
Logo bez t³a (600dpi)

Je¿eli potrzebujesz logo o wy¿szej rozdzielczosci - napisz mail-a
  stat4u